การเงิน

แบงค์เกษตรกรไทย ปรับขึ้นดอกเงินกู้ยืม MLR-MOR 0.25% ดอกฝากประจำ 0.10-0.50%

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ แบงค์เกษตรกรไทย (KBANK) กล่าวมาว่า แบงค์สนองตอบต่อการขึ้นอัตราค่าดอกเบี้ยหลักการ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยฝั่งเงินกู้ยืมนั้น เพื่อกระทบลูกค้ารายย่อยต่ำที่สุดแบงค์ก็เลยส่งผ่านอัตราค่าดอกเบี้ยแบบค่อยๆเป็น ค่อยๆไป โดยปรับเพิ่มดอกเงินให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% ส่งผลเมื่อวันที่ เดือนตุลาคม 65 ดังต่อไปนี้

การเงิน

อัตราค่าดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นเลิศ ชนิดเงินกู้ยืมแบบมีช่วงเวลา (MLR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.47% เป็น 5.72%
อัตราค่าดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่คุณภาพดี ชนิดเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.84% เป็น 6.09%
อย่างไรก็แล้วแต่ เพื่อเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและก็ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย แล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยในสภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แบงค์ก็เลยปรับเพิ่มอัตราค่าดอกเบี้ยเงินออมประจำให้สูงมากขึ้น 0.10-0.50%