นิสัยชอบแคะขี้มูก-ถอนขนจมูก เกี่ยวอะไรกับโรคอัลไซเมอร์

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธของออสเตรเลีย ค้นพบเบาะแสที่น่าสนใจว่าด้วยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างการแคะจมูกกับภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

นิสัยชอบแคะขี้มูก-ถอนขนจมูก เกี่ยวอะไรกับโรคอัลไซเมอร์

สุขภาพ รายงานวิจัยข้างต้นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ระบุว่าได้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยทำให้หนูจำนวนหนึ่งติดเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia pneumoniae ที่ก่อโรคปอดอักเสบหรือปอดบวมในมนุษย์หนูทดลองกลุ่มนี้ติดเชื้อดังกล่าวผ่านการคุ้ยแคะจมูก จนเยื่อบุโพรงจมูกด้านในได้รับความเสียหาย เปิดทางให้แบคทีเรียโรคปอดอักเสบเข้าสู่สมองได้ง่าย โดยจะเกิดการติดเชื้อแพร่กระจายไปตามเส้นประสาทรับกลิ่น ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างโพรงจมูกกับสมองก่อนหน้านี้มีการค้นพบว่า ผู้ป่วยสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ระยะท้าย ๆ มักจะมีร่องรอยของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในสมอง ทั้งยังปรากฏคราบโปรตีนเบตาอะไมลอยด์ (amyloid-beta plaque) สะสมตัวอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งคราบโปรตีนนี้เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อ และเชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ทีมผู้วิจัยรายงานว่า หนูในการทดลองครั้งล่าสุดมีคราบโปรตีนเบตาอะไมลอยด์ปรากฏในสมองค่อนข้างมากหลังติดเชื้อ ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ครั้งแรกของโลกที่แสดงให้เห็นว่า การติดเชื้อในโพรงจมูกที่แพร่กระจายไปสู่สมอง ข่าวสุขภาพ สามารถทำให้เกิดพยาธิสภาพหรืออาการที่ดูเหมือนโรคอัลไซเมอร์ขึ้นได้ ภายในเวลาอันสั้นเพียง 24-72 ชั่วโมงเท่านั้น