สังคม11-10-65

GISTDA เปิดเผย รูปถ่ายดาวเทียม เจอน้ำเหนือทยอยไหลลงสู่ภาคกึ่งกลาง คาดมีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยเกือบจะ 2 ล้านไร่

สังคม11-10-65

GISTDA ที่ทำการปรับปรุงเทคโนโลยีอวกาศและก็ภูเขามิสารสนเทศ (หน่วยงานมหาชน) เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียม Radarsat-2 เจอมวลน้ำจากภาคเหนือกำลังทยอยไหลลงสู่พื้นที่ภาคกึ่งกลาง และก็มีมวลน้ำนิดหน่อยในเขตภาคอีสาน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลพวงแล้วดังเช่น จังหวัดนครสวรรค์ 455,022 ไร่ จังหวัดพิจิตร 281,349 ไร่ จังหวัดอยุธยา 253,630 ไร่ จังหวัดสุโขทัย 180,399 ไร่ พิษณุโลก 180,187 ไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี 174,441 ไร่ จังหวัดลพบุรี 92,737 ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 64,036 ไร่ จังหวัดกำแพงเพชร 57,428 ไร่ จังหวัดชัยนาท 40,738 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี 40,259 ไร่ จังหวัดสระบุรี 39,956 ไร่ จังหวัดอ่างทอง 39,164 ไร่ จังหวัดสิงห์บุรี 28,869 ไร่ ชัยภูมิ 11,471 ไร่ จังหวัดนครนายก 6,452 ไร่ รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี 2,197 ไร่ รวมพื้นที่เสียหายทั้งปวง 1,948,335 ไร่ โดยมวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเมื่อพ้นจังหวัดอยุธยาแล้ว จะผ่านจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จ.กรุงเทพฯ ก่อนลงสู่อ่าวไทยถัดไป ส่วนมวลน้ำจากลำธารชีจากชัยภูมิจะไหลไปสมทบกับสายธารมูลก่อนลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี ถัดไป สำหรับพื้นที่ท้องนาข้าวได้รับผลพวงจากน้ำหลากขังทั้งหมดทั้งปวง 266,989 ไร่