สพฐ.จับมือ องค์การสวนสัตว์ฯ เชื่อมโยงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สพฐ.ประสานมือ องค์การสวนสัตว์ฯ เชื่อมโยงการศึกษานอกห้องเรียน ปลูกสามัญสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งสภาพแวดล้อม
สพฐ.จับมือ องค์การสวนสัตว์ฯ เชื่อมโยงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ข่าว นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) เผยวันหลังร่วมลงชื่อในพิธีการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจความร่วมแรงร่วมใจทางด้านวิชาการและก็บริการด้านการศึกษา ระหว่าง ที่ทำการคณะกรรมการการเรียนพื้นฐาน (สพฐ.) กับ องค์การสวนสัตว์ที่เมืองไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้แทนจากสองหน่วยงานร่วมเป็นพยาน ว่า การจัดทำบันทึกความรู้ความเข้าใจความร่วมแรงร่วมมือทางด้านวิชาการแล้วก็บริการด้านการศึกษาในคราวนี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีการจัดแจงเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการเชื่อมโยงแหล่งการศึกษานอกห้องเรียนกับสวนสัตว์ทั้งยัง ที่ แผนการ อาทิเช่น ซาฟารีเวิลด์เขาเขียว จังหวัดชลบุรีสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สวนสัตว์จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาสวนสัตว์จังหวัดโคราช จังหวัดนครราชสีมาสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง โครงงานคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์เพื่อดีไซน์กิจกรรมการเรียนที่มีความกลมกลืนกับรายละเอียดตามหลักสูตรศูนย์กลางการเล่าเรียนเบื้องต้น พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข พุทธศักราช 2560) และก็กรุ๊ปสาระการศึกษา และการประเมินรวมทั้งให้คะแนน ข่าวการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการช่วยสงวนสัตว์ป่า ธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม โดยผลที่จะกำเนิดกับผู้เรียนหมายถึงเด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์สำหรับในการศึกษาจากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกฝนความถนัดการสังเกต การตั้งข้อซักถาม การคิด การจัดการกับปัญหา ความชำนาญการติดต่อสื่อสาร การทำงานด้วยกันตลอดจนปลูกฝังความสำนึกสำหรับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมรวมทั้งสภาพแวดล้อม ในทุกระดับชั้นตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งม. ที่จะตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวในศตวรรษที่ 21 และขยายผลไปสู่การเล่าเรียนเชิงบูรณาการในอนาคต ความร่วมแรงร่วมใจคราวนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งยังเป็นวิถีทางสำหรับเพื่อการโฆษณากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวโยงกับการเล่าเรียนขององค์การสวนสัตว์ที่เมืองไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบันทึกความรู้ความเข้าใจความร่วมแรงร่วมใจนี้ มีช่วงเวลา ปี นับจากวันที่ลงชื่อเป็นต้นไป” นายอัมพร กล่าว