เครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์

คนไทยรุ่นใหม่หัวใจสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม “เครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์” (The Amazing Hearing Device : AHDs) โชว์ฝีมือในเวทีโลก

ออกแบบ คว้ารางวัลนานาชาติในงานแข่งขัน iCREATe 2022 ที่ฮ่องกง ประเทศจีน เพื่อช่วยผู้สูญเสียการได้ยิน ไม่ต้องผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เพียงนำอุปกรณ์ไปติดไว้บริเวณด้านหลังใบหูจะสามารถใช้งานได้ทันที โดยผู้ใช้งานปรับความดัง และย่านความถี่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้อีกด้วย ทีมไทยวัยเจเนอเรชั่น Z มาจาก 3 ประเทศ รวมพลัง 6 คน เป็นนักศึกษาปี 2 และ 3 ประกอบด้วย วิทวัส สุดทวี, พิจักษณ์ อารยาวิชานนท์, วลลิดา อภิรมย์, สุชัญญา โชติพุทธิกุล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร, พลิศ อนามบุตร ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน โดยมี “ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ” และ “รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา “วิทวัส สุดทวี” หรือ “บูม” กล่าวว่า ที่มาของนวัตกรรมเครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์เริ่มจากสถิติที่น่าหวั่นวิตก โดยปี 2564 มีจำนวนผู้ป่วยสูญเสียการได้ยินทั่วโลกกว่า 1.5 พันล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2.5 พันล้านคน ภายในปี 2573 ตามรายงานของ WHO (2021) ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูญเสียการได้ยินกว่า 400,000 คน ตามรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงหรือหูหนวกนั้นเครื่องช่วยฟังเป็นที่ต้องการสูงมาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กลับมารับรู้เสียงเหมือนกับคนปกติอีกครั้ง แทบทุกบ้านคงมีประสบการณ์จากคนใกล้ตัวเรื่องปัญหาการได้ยิน ย้ำเตือนว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ปัญหาการได้ยินยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินเป็นเวลานาน ๆ หากไม่ได้รับการฟื้นฟู ความสามารถในการเข้าใจคำพูดจะลดลงทีละน้อย จนฟังไม่รู้เรื่อง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต ทีมวิจัยจึงคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์ขึ้น โดยนำศาสตร์ทาง “วิศวกรรมชีวการแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ “วัสดุศาสตร์” แม้ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงเครื่องช่วยฟังมีจำนวนน้อยมาก เพราะการออกแบบเครื่องช่วยฟัง ยังไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน และยังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เช่น คนใส่แว่นตาจะไม่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้

เครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์

“พิจักษณ์ อารยาวิชานนท์” หรือ “มิ่ง” กล่าวเสริมว่า ทีมศึกษาและออกแบบเครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์ จนทำให้เครื่องช่วยฟังใช้บริเวณภายนอก

โดยนำไปติดไว้บริเวณด้านหลังใบหู ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ส่วนประกอบของเครื่อง ข่าวออกแบบ ช่วยฟังมหัศจรรย์คือไมโครโฟน (microphone), ตัวประมวลผล (digital signal processor), เครื่องสั่นสำหรับขยายเสียงให้แก่ผู้ใช้ (bone conduction vibrator) จุดเด่นคือดีไซน์เหมาะกับสรีระของร่างกายมนุษย์ เพื่อให้สามารถใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง มีน้ำหนักเบา และใส่สบาย รองรับการใช้ร่วมกับเเว่นตาโดยไม่ติดขัด หรือจะเลือกใช้คู่กับที่คาดศีรษะได้ด้วย ซึ่งเหมาะกับคนที่ทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมาก ช่วยให้การฟังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม คาดได้ทั้งเเนวนอน เเละเเนวตั้ง หากอยู่ต่างสถานที่ ผู้ใช้ยังเลือกได้ว่าจะปรับความถี่ใหม่หรือไม่ตามความชอบ วิธีการใช้งาน สะดวกและง่ายดาย เพียงติดเครื่องช่วยฟังไว้บริเวณหลังหู โดยใช้แผ่นยึดเกาะที่ติดมากับเครื่อง ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที สำหรับประโยชน์ “เครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์” คือ หนึ่ง สามารถช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินรับฟังเสียงได้ดีขึ้น สามารถโต้ตอบสื่อความหมายด้วยการฟัง และการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ปกติ และสอง ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยิน และมีเสียงดังรบกวนในหู เมื่อใส่เครื่องช่วยฟังแล้ว นอกจากการฟังจะดีขึ้น เสียงรบกวนในหูจะลดลงหรือหายไปด้วย ในอนาคตทีมวิจัยคนรุ่นใหม่เตรียมแผนพัฒนาเครื่องช่วยฟังมหัศจรรย์สำหรับเด็ก ที่สามารถใช้งานในผู้ป่วย และประชากรวัยเด็กอีกด้วย

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เผย 20 ไอเดียของคนรุ่นใหม่ ส่งนวัตกรรมจากทั่วโลกเข้าชิงรางวัล